ADRESSES DES SERVICES
JUDICIAIRES
ADRESSEN VAN DE GERECHTELIJKE DIENSTEN

Adresses, numéros de téléphone et/ou de Fax des SERVICES JUDICIAIRES ayant leur siège en Belgique Adressen, telefoon- en/of Faxnummers van de GERECHTELIJKE DIENSTEN met zetel in België
Si vous faites partie d'un service judiciaire, veuillez nous tenir informés de tout changement intervenu dans vos coordonnées.
Rens. : Walter Van Houdt   (Tél. : 02/542.68.61)
Indien U deel uitmaakt van een gerechtelijke dienst, gelieve ons dan op de hoogte te houden van alle veranderingen die optreden in uw coordinaten.
Inlichting : Walter Van Houdt   (Tel. : 02/542.68.61)